Գյուղատնտեսի աջակցությունը դա մասնագետների կողմից գյուղատնտեսական արտադրության բոլոր փուլերում՝ սկսած հողի պատրաստումից մինչև նոր սեզոնի համար տարածքների նախապատրաստումը, համակողմանի օգնություն և աջակցություն է:

Գյուղատնտեսի աջակցությունը ներառում է.

  • բնական ոռոգման ջրի որակի և ոռոգման համար դրա պիտանիության գնահատում.
  • հողի անալիզների և հյուսվածքների ախտորոշման մեկնաբանություն
  • մշակաբույսերի մշակության տեխնոլոգիական քարտեզների կազմում
  • տնկանյութի ընտրություն և վերլուծություն
  • պարարտանյութերի անհատական ​​կարիքների հաշվարկ և սնուցման անհատական ​​ծրագրերի պատրաստում
  • բույսերի զարգացման համակարգի վերահսկում
  • բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ժամանակացույցի մշակում
  • առաջարկությունների կատարման վերահսկողություն: