Այստեղ կարող եք տեսնել, թե որտեղ և ինչ լանդշաֆտի հետ գործ ունեինք

Խնդիրները

 1. Բարձր ծախսեր 
 2. Մարդկային աշխատանքի բարձր տոկոս
 3. Եկամտաբերության ցածր մակարդակ
 4. Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման բացակայություն
 5. Անբավարար էկոլոգիապես մաքուր լուծումներ
 6. Ոռոգման համակարգերի ոչ արդյունավետ կառավարում
 7. Աշխատուժի բարձր արժեքը

Մեր լուծումները

 1. Նախագիծ
 2. Տեղական սերվերների տեղադրում
 3. Կառավարման հավելված
 4. Հեռակառավարման վահանակ
 5. Անկախ վերահսկիչ
 6. Մոնիտորինգ