Կաթիլային ոռոգման համակարգի արդյունավետությունը կախված է դրա նախագծման և հաշվարկների ճշտությունից։ Պահանջվող պարամետրերի հաշվարկը և սարքավորումների ընտրությունը հիմնված են մշակաբույսերի ջրի կարիքների, հողատարածքի և այլ գործոնների վրա:

Նախագծման հիմնական փուլերը

  • Սպառման նախնական հաշվարկ.
  • Յուրաքանչյուր կոնկրետ տարածքի համար անհրաժեշտ կաթիլային ժապավենի քանակի հաշվարկ՝ տնկման սխեմայի համաձայն:
  • Տարածքի բաժանումը ոռոգման բլոկների՝ հաշվի առնելով շարքերի երկարությունը, պոմպային սարքավորումների հզորությունը և ջրի աղբյուրի դեբետը:
  • ֆիլտրման կայանի ընտրություն՝ հիմնված յուրաքանչյուր բլոկի հոսքի արագության, ոռոգման ցանկալի ժամանակի և ջրի աղբյուրի տեսակի մասին տեղեկատվության վրա:
  • Բաշխիչ և հիմնական խողովակաշարերի ընտրություն: