Ոռոգման համակարգի տեղադրումը  աշխատանքների համալիր է, որը սկսվում է նախագծի նախապատրաստմամբ և նյութերի ընտրությամբ։ Հետագա աշխատանքներ են տարվում խողովակների անցկացման, պոմպակայանի տեղադրման և խողովակաշարի տեղադրման և համակարգի գործարկման ուղղությամբ:

Ամենապարզ նախագծերը կարող են իրականացվել նույնիսկ ինքնուրույն, բայց ավելի լավ է բարդ կոմունիկացիաների տեղադրումը վստահել մասնագետներին:

Պետք է հիշել, որ համակարգերը հավաքվում են հետևյալ պահանջների համաձայն.

  • ոռոգման համակարգերը տեղադրված են այնպես, որ ձմռանը ջուրը չսառչի դրանցում.
  • հիմնական և բաշխիչ խողովակները և այլ սարքավորումները չպետք է տեղակայված լինեն այլ հաղորդակցությունների և շենքերի մոտ.
  • խողովակաշարերը պետք է անցկացվեն նախագծված թեքությամբ կամ ձմռանը համակարգը դատարկելու տեղերով.
  • Խողովակաշարերի տեղադրման ժամանակ պետք է հիշել, որ խողովակների ներսում լրացուցիչ լարվախություն չպետք է ստեղծվի (խողովակների թեքում, լարվածություն և այլն);
  • Խողովակաշարերի համակարգերի տեղակայումը իրականացվում է այնպես, որ շահագործման ընթացքում դրանց թուլացման ռիսկը նվազագույն լինի:
  • Սեզոնային գրունտային տեղաշարժերի ժամանակ վնասները կանխելու համար խողովակները ծածկվում են ավազով, իսկ պահպանման նպատակով նախատեսվում է տեղադրել վերանայման հորեր։
  • Վերջնական փուլում փորձարկվում և շահագործման է հանձնվում պատրաստի ոռոգման համակարգը։