Տեխնիկական աուդիտը անկախ գնահատում է, որն իրականացվում է ոռոգման և ավտոմատացման համակարգերի տեխնիկական վիճակի վերլուծության նպատակով համալիր ստուգումների անցկացման միջոցով:

Տեխնիկական աուդիտի նպատակը.

  • Ոռոգման և ավտոմատացման համակարգերի տեխնիկական վիճակի հավաքագրում, համակարգում, վերլուծություն և համապարփակ գնահատում.
  • Գնահատման արդյունքների հիման վրա ոռոգման համակարգերը նախագծված գործառնական պարամետրերին հասցնելու առաջարկությունների և առաջարկությունների տրամադրում.
  • Ոռոգման և ավտոմատացման համակարգի տարրերի խափանումը (խաթարումը) կանխելու համար առաջնահերթ միջոցառումների որոշում.
  • Գոյություն ունեցող ոռոգման և ավտոմատացման համակարգերի հիման վրա ոռոգելի տարածքների ընդլայնման տեխնիկական նպատակահարմարության բացահայտում.