Տեխնիկական խորհրդատվությունը ․

  • արքավորմների տեխնիկական աջակցություն, որը ներառում է կանոնավոր կանխարգելիչ աշխատանքներ սարքավորումների և դրա մասերի ստուգման, տեղադրման, բաղադրիչների վերանորոգման և սպառվող նյութերի պարբերաբար փոխարինման, սարքավորումների շահագործման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ
  • առաջարկությունների և մասնագետների խորհրդատվության տրամադրում:

Մենք առաջարկումենք տեխնիկական աջակցության հետևյալ տարբերակները․

  • Մեկանգամյա մեկնում
  • Տարեկան աջակցություն